DMOCHOWSKI IT  KAROL DMOCHOWSKI
NIP:7451722667
REGON: 521893960
ul. Towarowa 20 B, 10-417 Olsztyn

PKO BP 91 1020 3639 0000 8102 0216 2584